Phan Đức Định

Phan Đức Định

(Phan Đức Định)

Tổng số km đã chạy: 998km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Sức mạnh nơ hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 144.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 240.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 232km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 234.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 337km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành