Le Cong Tin

Le Cong Tin

(Tin Le Cong)

Tổng số km đã chạy: 341km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 139.6km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 215.1km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 23.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 10.1km / 21km
 • Còn 10.9km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 10.1km / 21km
 • Còn 10.9km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 300km
 • Còn 300km nữa