Diệp Trung

Diệp Trung

(Ipman)

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 53.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 41.5km / 100km
  • Còn 58.5km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 0km
  • Còn 0km nữa