Phạm Phú Trong

Phạm Phú Trong

(Kenvilpham)

Tổng số km đã chạy: 148km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 114.1km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 33.6km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành