Vinh Vuong

Vinh Vuong

(VINH VUONG)

Tổng số km đã chạy: 101km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 100.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành