Nguyễn Chung

Nguyễn Chung

(Nguyễn Chung 14)

Tổng số km đã chạy: 412km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Run for Pride 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 60.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành