nguyen huy le duc

nguyen huy le duc

(Cuba)

Tổng số km đã chạy: 181km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 58km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 0.4km / 10km
 • Còn 9.6km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 79km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 101.8km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 106.2km / 58km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa