Đỗ Khắc Minh

Đỗ Khắc Minh

(Khắc Minh)

Tổng số km đã chạy: 1127km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 80.9km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 19.1km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 38.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 43.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 54.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 53.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 119.3km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 152.3km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 87.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 117.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 186.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 186.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 243.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành