Khanh Duong

Khanh Duong

(Khanh duong)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 42.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 11.5km / 20km
  • Còn 8.5km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Còn 20km nữa