Hai Nguyen

Hai Nguyen

(Hai Nguyen)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 34km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 13.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành