Đàm Đức Thạch

Đàm Đức Thạch

(Dam Thach)

Tổng số km đã chạy: 1479km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 428km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 200km
 • Còn 200km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 165.8km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 268.9km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 314km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 302.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành