thoitruong

thoitruong

(Truong Thoi)

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 21.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 48.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 17.2km / 21km
  • Còn 3.8km nữa