Đỗ Ba Duy

Đỗ Ba Duy

(Duy Đỗ )

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 14.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành