Hoa Duy Phúc

Hoa Duy Phúc

(Duy Phúc)

Tổng số km đã chạy: 167km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Còn 20km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 99.3km / 63km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 68.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành