Nguyễn Trí Dũng

Nguyễn Trí Dũng

(Dzung Nguyễn )

Tổng số km đã chạy: 398km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 46.6km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 53.4km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 99.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 90.4km / 150km
 • Còn 59.6km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 163.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 166.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành