Nguyễn Trí Dũng

Nguyễn Trí Dũng

(Dzung Nguyễn )

Tổng số km đã chạy: 153km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 74.2km / 150km
  • Hoàn thành: Còn 75.8km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 99.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành