Lê Minh Quý

Lê Minh Quý

(Vạn sự tùy duyên)

Tổng số km đã chạy: 798km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 76.7km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 23.3km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 21.3km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 197.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 129.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 150.5km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 100.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 100.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 110.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành