Lê Minh Quý

Lê Minh Quý

(Lê Minh Quý)

Tổng số km đã chạy: 175km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 45.8km / 150km
  • Hoàn thành: Còn 104.2km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 129.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành