Đỗ Ngọc Tiềm

Đỗ Ngọc Tiềm

(Dotiemht)

Tổng số km đã chạy: 143km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 3km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 3.7km / 3km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 67.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 54.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 17.7km / 42km
  • Còn 24.3km nữa