Đỗ Ngọc Tiềm

Đỗ Ngọc Tiềm

(Dotiemht)

Tổng số km đã chạy: 102km

Thành tích

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 37.3km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 4.7km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 67.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành