TRƯƠNG QUANG TIẾN

TRƯƠNG QUANG TIẾN

(TIEN_OG)

Tổng số km đã chạy: 173km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 84.2km / 100km
  • Còn 15.8km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 84.2km / 100km
  • Còn 15.8km nữa