LH. Nam

LH. Nam

(LH. Nam)

Tổng số km đã chạy: 437km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 121.2km / 150km
 • Còn 28.8km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 16.8km / 150km
 • Còn 133.2km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 33.6km / 100km
 • Còn 66.4km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 103.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 83.2km / 100km
 • Còn 16.8km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 107.9km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 20.3km / 150km
 • Còn 129.7km nữa