LH. Nam

LH. Nam

(LH. Nam)

Tổng số km đã chạy: 559km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 33.6km / 100km
  • Còn 66.4km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 122km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành