Trịnh Văn Triệu

Trịnh Văn Triệu

(Ca nô lên phố)

Tổng số km đã chạy: 465km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 127km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 31.8km / 100km
 • Còn 68.2km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 58.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 82.8km / 100km
 • Còn 17.2km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 31.5km / 42km
 • Còn 10.5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 13.7km / 50km
 • Còn 36.3km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 73.3km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 60.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 5.7km / 42km
 • Còn 36.3km nữa