Nguyễn Hoàng Dũng

Nguyễn Hoàng Dũng

(dungbaslo)

Tổng số km đã chạy: 540km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 56.1km / 100km
 • Còn 43.9km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 104.9km / 150km
 • Còn 45.1km nữa