Đỗ Anh Khôi

Đỗ Anh Khôi

(doanhkhoi)

Tổng số km đã chạy: 152km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 34km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 23.6km / 42km
  • Còn 18.4km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 20km / 42km
  • Còn 22km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 56.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 56.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 0km
  • Còn 0km nữa