Phạm Đức Thế

Phạm Đức Thế

(Thesekai)

Tổng số km đã chạy: 358km

Thành tích

Huy chương Run For Sharing 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 101.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 133.3km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 55.6km / 150km
 • Còn 94.4km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 67.5km / 100km
 • Còn 32.5km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 67.5km / 100km
 • Còn 32.5km nữa