Nguyễn Viết Phong

Nguyễn Viết Phong

(Phong Nguyen)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 14km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 23.8km / 14km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 5km / 10km
  • Còn 5km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 51km / 36km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành