Thượng Anh

Thượng Anh

(Thượng Anh)

Tổng số km đã chạy: 266km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 150.5km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 317.2km / 116km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành