vutheson68

vutheson68

(THE SON VU)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 34km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Đã tham gia cuộc đua:

Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 0.3km / 36km
  • Hoàn thành: Còn 35.7km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 35.4km / 34km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành