Hoàng Thành

Hoàng Thành

(Hoang Thanh)

Tổng số km đã chạy: 103km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 70km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 6km / 42km
  • Còn 36km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 73.8km / 70km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành