Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Hồng Hải

(Nguyễn Hồng Hải)

Tổng số km đã chạy: 200km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 34km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km