Đậu Xuân Ngọc

Đậu Xuân Ngọc

(Xuan ngoc)

Tổng số km đã chạy: 186km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 14km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 43.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành