Nguyễn Đăng Hải

Nguyễn Đăng Hải

(Catsamac)

Tổng số km đã chạy: 185km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 42km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 28.5km / 42km
  • Còn 13.5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 21.6km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 17.7km / 21km
  • Còn 3.3km nữa