Tâm Phan minh

Tâm Phan minh

(Tâm NA)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 14km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 17.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành