Nguyễn Châu Thuỳ Trang

Nguyễn Châu Thuỳ Trang

(Nguyễn Trang)

Tổng số km đã chạy: 168km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 11.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 21.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 24.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 31.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 48.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 0km / 0km
 • Còn 0km nữa