Buivan Dung

Buivan Dung

(Dũng TCR)

Tổng số km đã chạy: 492km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 110.9km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 173km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 203.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 257.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành