Nam Phuong

Nam Phuong

(Trần Nam Phương)

Tổng số km đã chạy: 146km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 145.8km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành