Hoàng Chí Cương

Hoàng Chí Cương

(Hoang Cuong)

Tổng số km đã chạy: 513km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 173.3km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 174.5km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 237.3km / 116km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 164.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành