Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng

(Alex rose)

Tổng số km đã chạy: 599km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 97km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,884 Runner đã đồng hành

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 194.3km / 97km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 188.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 216.2km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành