Trương Hoàng Dũng

Trương Hoàng Dũng

(Thay đổi 1% mỗi ngày)

Tổng số km đã chạy: 330km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 73.5km / 34km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 96.9km / 100km
 • Còn 3.1km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 25.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 57.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 10.1km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 70.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 10.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 16.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 27.5km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành