V Thang

V Thang

(Thang Fly)

Tổng số km đã chạy: 447km

Đã tham gia cuộc đua:

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 54.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 115km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành