Hoàng Thị Mai

Hoàng Thị Mai

(Mai vàng)

Tổng số km đã chạy: 204km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km