Nguyễn Chung

Nguyễn Chung

(Nguyễn Chung 14)

Tổng số km đã chạy: 481km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 63km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Run for Pride 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 68.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 194.8km / 63km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 60.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành