Nguyễn Thu Dung

Nguyễn Thu Dung

(HaeminNguyen)

Tổng số km đã chạy: 625km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

Đã có 1,881 Runner đã đồng hành

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 137.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 172.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 3km
 • Còn 3km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 89.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 79km / 14km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 48km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 98.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành