Pham Dinh Hach

Pham Dinh Hach

(Phạm Đình Hách)

Tổng số km đã chạy: 316km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 14km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 104.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 89.1km / 100km
  • Còn 10.9km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 0km
  • Còn 0km nữa