Võ Vũ Linh

Võ Vũ Linh

(Võ vũ linh)

Tổng số km đã chạy: 612km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 155.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 165.4km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 157.6km / 200km
 • Còn 42.4km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 67.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 93.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 94km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành