Quang Huynh Xuan

Quang Huynh Xuan

(Huỳnh xuân Quảng)

Tổng số km đã chạy: 549km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 292.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 115.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 140.1km / 63km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành