Dương Thị Vân An

Dương Thị Vân An

(Vân An)

Tổng số km đã chạy: 235km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 56.4km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 21.7km / 42km
  • Còn 20.3km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 79.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành