phanvantuyenpvcfc

phanvantuyenpvcfc

(Phantuyen)

Tổng số km đã chạy: 477km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 63km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 81.9km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 133.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 157km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành