Tran Mai Nhung

Tran Mai Nhung

(Tran Mai Nhung)

Tổng số km đã chạy: 207km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 10.3km / 50km
  • Còn 39.7km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 52.9km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành