Pham Tuan Minh

Pham Tuan Minh

(ersvn)

Tổng số km đã chạy: 150km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 54.2km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 74.5km / 100km
  • Còn 25.5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 21.1km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành