Nguyen Hai Nam

Nguyen Hai Nam

(Nguyen Hai Nam)

Tổng số km đã chạy: 502km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Eat clean Eat safe 150km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km