Nguyen Hai Nam

Nguyen Hai Nam

(Nguyen Hai Nam)

Tổng số km đã chạy: 502km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Eat clean Eat safe 150km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 184.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 245.1km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 21.5km / 100km
  • Còn 78.5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 50.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành