Bui Chi Tam

Bui Chi Tam

(Bui Chi Tam)

Tổng số km đã chạy: 540km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 42km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 105.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 75.2km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 77km / 100km
 • Còn 23km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 69.4km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 97.2km / 100km
 • Còn 2.8km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 57km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 85.7km / 100km
 • Còn 14.3km nữa