Bui Chi Tam

Bui Chi Tam

(Bui Chi Tam)

Tổng số km đã chạy: 659km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 105.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 69.4km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 118.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành